عصرظهور ، اعیاد ماه شعبان

✍استدراک غیبت 

غیبت مولای ما از جنس استدراک نیست 

چون که اصلاً صحبت غیبت زآب و خاک نیست!

آنچه فهم ما کم آورده، «شهودباور» است! 

طُرفه اکسیری که حتی در دل افلاک نیست

«نوع غیبت» گرکه می شد آشکارا، دشمنان

طعنه هایی می زدند آن دم:[ که مارا باک نیست!

-هرزمان خواهد بیاید «مهدی موعود» تان! 

ازبرای اهل قدرت، هیچ دهشتناک نیست!!] 


**

فاش اگر هرگز نشد «اسرارغیبت»، پس بدان

ِسِرّ حق برقوم شیطان قابل ادراک نیست!

کارتکراری ندارد حضرت حق در بساط

فهم غیبت درقیاس و منطق «شکّاک» نیست!

غیبت موعود در عین «ظهور» است و حضور 

معجزه بالاتر از این در بسیط خاک، نیست


همچو خورشید است «موعود امامیّه» که شب

هست، اما درنگاه مردم کاواک، نیست! 📚💐

مکتب شعرامامیه 

سیدعلی اصغرموسوی 

قم - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 

#سعا 

#سیدعلی_اصغرموسوی 

#saapoem 

@saapoem 

@ValAsr255

💐🌴💐🌴💐


/ 0 نظر / 83 بازدید