پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

هنردینی - رادیو گفتگو

 گفت‌وگوی‌روز(زنده) موضوع:هنر دینی و نحوه اثرگذاری آن بر مفاهیم ارزشی جامعه 93/10/28 | کارشناسان:استاد سیدعلی اصغر موسوی - دکتر حمید شاه آبادی http://www.radiogoftogoo.ir/goftogooyerooz -----------------------------------------------------------------------   رادیو گفتگو: موضوع:هنر دینی و نحوه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید